Ako pracujem

Či už ide o rodinný dom, návrh interiéru bytu, administratívnu budovu, námestie alebo iné architektonické dielo, ako architekt vždy prechádzam rovnakým procesom, kým vznikne finálny produkt.


mabu.sk-spoznavanie

1. Analýza

Prvým krokom pri tvorbe architektonického diela je spoznanie požiadaviek klienta, ako funguje a čo sa mu páči. Klient a architekt by mali byť naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. Dôkladným spoznaním predchádzam možným nedorozumeniam, ktoré možu prerásť do problémov. Na základe vzniknutých analýz vytvorím predstavy, ktoré začnem zhmotňovať v štúdii. Pre získavanie podkladov zabezpečujem zameranie objektov, stavebno-historický výskum a urbanisticko-historický výskum.
mabu.sk-studia

2. Štúdia

Štúdia je hlavný tvorivý proces pri návrhu diela. V tomto procese hľadám riešenia a vytváram návrhy. V priebehu štúdie vkladám do návrhu myšlienku a určujem ako bude výsledné dielo fungovať. Vzniká konkrétny tvar diela, špecifikujem materiály a technológie výstavby.
mabu.sk-projekt

3. Projekt

Vo fáze projektu konkretizujem použité technické a technologické riešenia. Vytváram dokumentáciu potrebnú na územné a stavebné povolenie a realizáciu stavby.
mabu.sk-autorskydozor

4. Autorský dozor

Počas výstavby je potrebné kontrolovať podľa realizačného projektu postupy na stavbe. Riešiť vzniknuté problémy a dohliadať, aby bola stavba realizovaná podľa zámeru klienta a architekta. Jednoducho chránim klientove záujmy.
 

Kto som?

Architekt. Človek ktorý vytvára priestor pre ľudí. Architektúrou som sa začal zaoberať po ukončení základného vzdelania. A od tej doby sa stále učím ako vnímať priestor, sledujem ako pôsobí na ľudí a hľadám možnosti ako ho zvelaďovať. Dobrá architektúra by mala byť taká, ktorá ľudí neruší, ale berú ju ako prirodzenú súčasť svojho života. Má poskytovať bezpečie, pohodlie, radosť, krásu. Preto je mojim cieľom robiť architektúru hravú, funkčnú, jednoduchú a farebnú.

Kontakt